stokrotka     stokrotka     stokrotka    

stokrotka     stokrotka     stokrotka    

stokrotka     stokrotka     stokrotka    

stokrotka     stokrotka     stokrotka    

Fiołek (Viola L.) – rodzaj roślin z rodziny fiołkowatych (Violaceae), liczący 400–500 gatunków, rosnących w umiarkowanej i subtropikalnej strefie półkuli północnej.(Wikipedia)